De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk.

Hovedmålet er å fremme helse og livskvalitet hos de berørte.

Vi bidrar til kompetanseheving gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid på tvers av sektorer, etater og forvaltningsnivåer.

Det er et RVTS i hver region:

  • RVTS Øst, lokalisert i Oslo
  • RVTS Sør, lokalisert i Kristansand
  • RVTS Vest, lokalisert i Bergen
  • RVTS Midt, lokalisert i Trondheim
  • RVTS Nord, lokalisert i Tromsø