De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk.

Hovedmålet er å fremme helse og livskvalitet hos de berørte.

Vi bidrar til kompetanseheving gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid på tvers av sektorer, etater og forvaltningsnivåer.

Les mer om hvordan vi samarbeider! (PDF)

Det er et RVTS i hver region:

RVTS Øst, lokalisert i Oslo
RVTS Sør, lokalisert i Kristiansand
RVTS Vest, lokalisert i Bergen
RVTS Midt, lokalisert i Trondheim
RVTS Nord, lokalisert i Tromsø

RVTS er regionale kompetansesentre og driver ikke behandling.